Gerhard's Bridgeside

Meldinger

Her er en oversikt over de konvensjonene jeg liker best å bruke.

 

Utspillskonvensjoner

En oversikt over de utspillskonvensjoner jeg bruker er forsøkt gitt i følgende figur:

 

 

SPATS begrepet er kanskje bedre forklart i følgende figur:

  

 

Meldinger (igjen)

Jeg har laget en liten oversikt over meldinger, og et større kompendium som kanskje forklarer noe mer. Dette er skrevet mens jeg lærte meg Bridge, så det kan være litt rar fremstilling noen ganger. Jeg tar svært gjerne i mot kommentarer om det materialet jeg har lagt ut her, men basis er ment å være et naturlig meldesystem med følgende konvensjoner:

 Tabell over meldinger / Kompendium

 

 

Tilbake til hovedsiden / Back to the main page. 


xgerhard@ersdal.com. Men ta vekk x'en